שינוי הרגלים בשיטת קשת האש
להוריד הרגל מזיק ל 21 או 100 יום